Digitale postkasser

Ekopost fungerer som en virtuel printer, der kan bruges til at udskrive enkelte eller flere dokumenter, og hvor du med det samme både får kuverteret og frankeret. Systemet fungerer lige godt for både små firmaer og store koncerner.

Ekopost kan hjælpe dig med at få din organisation koblet op på digitale postkasser. Fremover vil det meste post blive sendt digitalt. Digitale løsninger bliver dominerende, når myndigheder, virksomheder og organisationer skal kommunikere med hinanden eller med borgerne.

Ekopost understøtter udsendelse til flere forskellige digitale postkasser, eksempelvis det statslige Mina Meddelanden og til private såsom Kivra og Digimail i Sverige.
Vi kan også koble op til andre digitale postkasser i Skandinavien, blandt andet e-Boks i Danmark og DigiPost i Norge.

Ekopost har gjort flerkanalsdistribution helt enkelt. Vi tilbyder alle organisationer betydelige besparelser ved at bruge et enkelt distributionspunkt. Herfra klarer vi resten, uanset hvilken kanal modtageren ønsker at benytte.

Fremtiden kommer ikke i postkassen. Med Ekopost når du ud til modtagerne på alle kanaler, og alle informationer er tilgængelige med et par enkelte tryk på knapperne i en meget enkel brugergrænseflade. Nogle foretrækker sandsynligvis stadig at få posten i postkassen, men stadigt flere vil gerne modtage deres post i eksempelvis digitale postkasser.

Vores fordelingscentral håndterer samtlige almindelige indgående filformater og distribuerer posten videre til de kanaler, modtageren har valgt. Vi sorterer det fra, der skal sendes til e-postkasser, e-fakturaer eller via e-mail. Resten udskrives og kuverteres.