Kivra

Kivra är (2015) Sveriges största digitala brevlådeoperatör sedan förvärvet av Brevo. Bolaget största ägare är Stefan Krook tillsammans med Karl-Johan Persson och Wallenbergstiftelserna (FAM).

För att kunna skicka information till Kivra krävs en personnummersättning av försändelserna vilket gör att för att kunna skicka via Kivra är det nödvändigt med en befintlig kundrelation till mottagaren.

Ekopost tillsammans med vår partner har erfarenhet av att ansluta kunder till Kivra och diskuterar gärna hur vi kan hjälpa er.